Защитена местност Босна

Защитената местност Босна се намира край село Младежко, Малко Търново. На територията на местността се опазват гнездящи защитени и редки видове птици, някои от които са включени в Червената книга на България. Площта на Босна е близо 52 ха. Обявена е за защитена местност през 1990 г. с цел опазване на естествените местообитания на важни видове птици. Посочена е ориентировъчна локация в средата на местността, която не съвпада с конкретна забележителност.

Внимание! Местоположенията се въвеждат от потребителите. Почивка.бг не носи отговорност за некоректно зададени местоположения.