Язовир Извор

Язовир Извор се намира близо до село Извор, западно от град Сливница. Предлага добри условия за спортен и любителски риболов и въпреки малката си площ от 24 дка, водоемът предлага добро място за почивка сред природата. Има разбообразие от рибно богатство като например каракуда, шаран, щипок, костур, уклей, слънчева риба, уклейка и др. Като локация, до която да навигирате, избрахме леснодостъпно място, от което се разкрива красива гледка към целия язовир.

Внимание! Местоположенията се въвеждат от потребителите. Почивка.бг не носи отговорност за некоректно зададени местоположения.