Връх Куклите - Пирин

Връх Куклите е висок 2686 м. Разположен е на Каменишкото странично било на Северен Пирин. Върхът е с недостъпни западни и северозападни скалисти склонове. На територията на северното му подножие се намира Кукленското езеро и обширно моренно поле, което на места е обрасло с гъсти туфи флек. Най-удобни изходни пунктове за изкачването на връх Кулите са хижи Пирин и Беговица. 

Внимание! Местоположенията се въвеждат от потребителите. Почивка.бг не носи отговорност за некоректно зададени местоположения.