Витаново (резерват)

Резерват Витаново е разположен на 9 км от Малко Търново и на 5 км от село Бръшлян с площ 1 112,4 хектара. Надморската височина (400 до 600 м) обуславя съществената разлика на растителността в района от тази в други странджански резервати. В резервата е запазено едно от малкото естествени находища на благороден елен. Чистите букови гори са разположени по влажните долове и ниските части на склоновете със северно изложение. Малко над тях са смесените буково-габърово-източногорунови гори. Влизането в резервата става само със специално разрешение от МОСВ за провеждане на научна дейност или за специализиран туризъм при строго определени правила и маршрути. Посочена е ориентировъчна локация в средата на резервата, която не съвпада с конкретна забележителност.

Внимание! Местоположенията се въвеждат от потребителите. Почивка.бг не носи отговорност за некоректно зададени местоположения.