Централен Балкан (национален парк)

Националният парк Централен Балкан е разположен в централните и най-високи части на Стара планина. Той защитава растителни и животински видове, горски масиви и исторически паметници. Общата му площ е 72 021 хектара. В границите на парка влизат 9 природни резервата. Най-интересните обекти за туристите в парка са водопадът Райско пръскало, Пеещите скали, Северният Джендем, Южният Джендем и др. Посочена е ориентировъчна локация в средата на парка, която не съвпада с конкретна забележителност.

Внимание! Местоположенията се въвеждат от потребителите. Почивка.бг не носи отговорност за некоректно зададени местоположения.