Природен парк Врачански Балкан

Природен парк  Врачански Балкан е обявен за природен парк през 1989 г. Той обхваща голяма част от Северозападна България и почти цялата Врачанска планина, която е дял на Стара планина. Разпростира се на 28 844 хектара. Богат е на растителни и животински видове, като някои от тях са застрашени от изчезване. Преобладават дъбовите и буковите гори. Посочена е ориентировъчна локация в средата на парка, която не съвпада с конкретна забележителност.

Внимание! Местоположенията се въвеждат от потребителите. Почивка.бг не носи отговорност за некоректно зададени местоположения.