Природен парк Персина

Природен парк Персина се намира на северната граница на България, по поречието на река Дунав. Разположен е на площ от 21 762,2 ха по цялата дължина на Свищовско – Беленската низина. Обявяването му за защитена територия цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. Посочена е ориентировъчна локация в средата на парка, която не съвпада с конкретна забележителност.

Внимание! Местоположенията се въвеждат от потребителите. Почивка.бг не носи отговорност за некоректно зададени местоположения.