Природен парк Българка

Природният парк Българка се намира на северните склонове на централната част от Стара планина - над Шипченския и Тревненския дял от планината. Паркът е официално обявен за защитена територия през 2002г, тъй като притежава огромно разнообразие от растителни и животински видове, благоприятствани от разнообразния релеф и климат. На територията, която обхваща, се намират защитените местности Студен кладенец, Столища, Мъхченица-Йововци и Соколския манастир. Посетителите на парка могат да се насладят на природните забележителности Мъхнатите скали, Виканата скала, Естествено тисово находище и вековното дърво Големият бук. Посочена е ориентировъчна локация в средата на парка, която не съвпада с конкретна забележителност.

Внимание! Местоположенията се въвеждат от потребителите. Почивка.бг не носи отговорност за некоректно зададени местоположения.