Музей на котленските възрожденци

Музеят на котленските възрожденци е основан през 1981 г. в град Котел. Помещава се в сградата на Пантеона на Георги Раковски. Експозицията на музея е разположена в четири зали - Будители, Просветители, Бунтовници и Революционери. В залата на Будителите се проследява живота и делото на Софроний Врачански и др. Втората - залата на Просветителите проследява развитието на българската възрожденска книжнина. В третата зала са разположени колекции от хайдушко оръжие и вещи. Четвъртата зала проследява жизнения път на Георги Раковски. В музеят се съхраняват уникални за българската история експонати, като първия препис на "История славянобългарска", първият брой на българското списание "Любословие" и др.

Внимание! Местоположенията се въвеждат от потребителите. Почивка.бг не носи отговорност за некоректно зададени местоположения.