Лопушна (резерват Узунбоджак)

Биосферният резерват Узунбоджак или Лопушна в Малко Търново е част от Природен парк Странджа и е обявен за защитена територия, като през март 1977 г. е включен в програмата Човек и биосфера на ЮНЕСКО. В него съществуват уникални за Европа екосистеми. Разположен е на юг от село Кости и се намира в долината на река Резовска, на около 20 км от устието на реката. Посочена е ориентировъчна локация в средата на резервата, която не съвпада с конкретна забележителност.

Внимание! Местоположенията се въвеждат от потребителите. Почивка.бг не носи отговорност за некоректно зададени местоположения.