Големият и Малкият казан (светилищен комплекс)

Големият и Малкият казан се намират югоизточно от Кърджали, в Родопите и представляват светилищен комплекс, изграден от причудливи скални образувания. Височината на някои от тях надвишава 30 м. Могат да се видят трапецовидни ниши, гробница, жертвеници, проходи и др. Каньоните, оформени от река Казан дере, са два - съответно Големия и Малкия казан, още известно под имената Кючюк казан и Беюг казан. 

Внимание! Местоположенията се въвеждат от потребителите. Почивка.бг не носи отговорност за некоректно зададени местоположения.