Глухите камъни

Глухите камъни представлява тракийски скален култово-погребален комплекс от над 200 трапецовидни ниши, които са издълбани върху монолитен скален блок. Има две изсечени в скалата гробници и стълба, която води към водохранилище и тракийско селище. В скалата са издълбани ниши, като повечето от тях са трапецовидни и по-рядко са засводени или правоъгълни. Според легенда тук е полаган праха на знатни траки обитавали района.

Внимание! Местоположенията се въвеждат от потребителите. Почивка.бг не носи отговорност за некоректно зададени местоположения.