Гърленски храм-кладенец

Гърленският храм-кладенец представлява култов градеж от Късната Бронзова епоха разположен северно от село Гърло, област Перник. Датира от XII век пр. Хр. Съоръжението се намира в малка котловина, която е била изпъстрена с много извори през праисторическите времена. Частта от храм-кладенеца, която се намира в южната му част, е вкопана в земята. Коридор дълъг 7 м, с 13 каменни стъпала водят в кръгла зала, а в централната и част над извора е разположен кладенец дълбок 5 м.

Внимание! Местоположенията се въвеждат от потребителите. Почивка.бг не носи отговорност за некоректно зададени местоположения.