Добровански гъби (скален феномен)

Доброванските гъби са скален феномен в Стара планина, на 27 км североизточно от град Айтос. Името произхожда от това на несъществуващо вече село Доброван. Състоят се от три скални образувания, с вида на гигантски гъби, позиционирани на около 10 метра една от друга. Най-впечатляваща е средната гъба, с височина и диаметър около 4 метра. За улеснение има оставена стълба, с която може да се стигне до върха на шапката и да се полюбувате на гледката отвисоко. Другите две скални форми са по-ниски.    

Внимание! Местоположенията се въвеждат от потребителите. Почивка.бг не носи отговорност за некоректно зададени местоположения.