Динея (крепост)

Останките от късно-античният средновековен римски град-крепост Динея се намират в местността Хисаря, на около километър източно от село Войвода и около 23 км североизточно от град Шумен. Динея е разположена на малко плато в местността Хисаря, ограничено от дерета. На около 1,5 км североизточно от крепостта е разположена антична тухларница. Малко преди 1989 г. външната крепостна стена е била частично възстановена, като по този начин се е изгубила част от автентичността на крепостта. В наши дни региона наоколо е обрасъл с храсталаци, а пътя до там е трудно откриваем.

Внимание! Местоположенията се въвеждат от потребителите. Почивка.бг не носи отговорност за некоректно зададени местоположения.