Буковски светилищен комплекс

Буковският светилищен комплекс се намира до село Буково, Пловдивско. Той се състои от няколко скални масива, които имат издълбани трапецовидни ниши при високите им отвесни лица, вкопавания във формата на басейнчета, а близо до тях има разположени фортификационни съоръжения и селища от късната Бронзова и ранната Желязна епохи.

Внимание! Местоположенията се въвеждат от потребителите. Почивка.бг не носи отговорност за некоректно зададени местоположения.