Безбог (парков район)

Парков район Безбог се намира в Пирин и е част от резервата Юлен. Офисът на района се намира в Добринище. Той е един от шестте паркови района, на които е разделена планината. Обхваща Поповото езеро, Безбожкото езеро, Рибните езера, Каменишките езера, Кременските езера, циркусите Самодивски езера. Разнообразието на животински и растителен свят е голям. Посочена е ориентировъчна локация в средата на парка, която не съвпада с конкретна забележителност.

Внимание! Местоположенията се въвеждат от потребителите. Почивка.бг не носи отговорност за некоректно зададени местоположения.