Балтата (поддържан резерват)

Резерват Балтата е разположен покрай най-долното течение на река Батова, между Албена и с. Кранево. В Балтата се намират най-северните части на европейската лонгозна гора, като района приютява над 260 вида висши растения, от които 28 са защитени. На територията му живеят бозайници, земноводни, птици и риби. В резервата има поставени информационни табла. Той е охраняван, но е със свободен достъп. Посочена е ориентировъчна локация в средата на резервата, която не съвпада с конкретна забележителност.

Внимание! Местоположенията се въвеждат от потребителите. Почивка.бг не носи отговорност за некоректно зададени местоположения.