Алибеев конак

Алибеев конак се намира в Смолян и е типичен пример за възрожденска родопска архитектурна сграда, построена по вкуса на тогавашните управници. Тя е сред най-големите, запазени до наши дни конаци на среднородопските управници Дели бей и Али бей. Най-старата част е построена през 1780 г., а останалата част е през 1810 г. и 1885 г. Датиран е като възрожденски.

Внимание! Местоположенията се въвеждат от потребителите. Почивка.бг не носи отговорност за некоректно зададени местоположения.