Али ботуш (резерват)

Резерват Али ботуш се намира в планината Славянка, до Пирин, в близост до границата с Гърция. Територията му е с най-строг природозащитен режим. Достъпът е ограничен, а придвижването става само по определени пътеки. Преди посещение е необходимо да поискате разрешение от Министерството на околната среда и водите. Резервата се опитва да опази горите от черен бор, черна мура, борисова ела, богатият растителен и животински свят. Посочена е ориентировъчна локация в средата на резервата, която не съвпада с конкретна забележителност.

Внимание! Местоположенията се въвеждат от потребителите. Почивка.бг не носи отговорност за некоректно зададени местоположения.