Абланово (местност)

Местност Абланово е част от Природен парк Сините камъни. Намира се на 6 км от Сливен. До там се стига по асфалтов път Сливен – Селището – Разсадник Абланово. На запад от изграден кът за отдих започва Пътеката на здравето, която е предназначена за хората със зрителни увреждания и съпътстващи заболявание. Информационно табло с брайлово писмо се намира в началото и. В местността има табла с дървесни видове, както и такива за трениране на зрението. Съоръжения за извършване на упражнения спомагат за извършване на спортни занимания. Има табла с указания на вида на упражненията и тяхното изпълнение.

Внимание! Местоположенията се въвеждат от потребителите. Почивка.бг не носи отговорност за некоректно зададени местоположения.